Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací zde.

Rozumím
menu
0
0 Kč
0
MENU
+420 730 175 266 Po-Pá 8-16:30 hod.
(poradenství)
+420 734 750 003 Po-Pá 8-17:00 hod.
(objednávky)
0
prázdný

Podmínky ochrany osobních údajů uživatele webu www.nuspring.cz (dále jen „Poučení“)

 

Stránka e-shopu NuSpring.cz zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy,
zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) a zákonem o zpracování osobních údajů.

Níže shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které nám v souvislosti s
užíváním webu NuSpring.cz poskytnete.

Poučení o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

NuSpring (Czech republic) s.r.o., se sídlem Belgická 610/27, 120 00 Praha 2, IČO: 247 44 191 (také jen „NuSpring“), e-mail: info@nuspring.cz, webová stránka: https://www.nuspring.cz.

Rozsah a zdroje zpracovávaných osobních údajů

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

NuSpring zpracovává osobní údaje poskytnuté jemu uživatelem webu
prostřednictvím formuláře přihlášení k odběru e-mailů s novinkami (newsletterů), registrace zákazníka (registrační formulář), odeslání dotazníků spokojenosti, vyřízení Vašeho nákupu při odeslání objednávky na eshopu NuSpring.cz nebo jinou elektronickou cestou.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

2. Účelem zpracování osobních údajů je

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR

Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od návštěvníků prostřednictvím formulářů, kde souhlasí se zpracováním osobních údajů v rámci vyřízení objednávky, registrace nebo odběru e-mailů s novinkami (newsletterů) či poslání dotazníků spokojenosti NuSpring. Zdrojem osobních údajů je tedy subjekt údajů vždy sám.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a návštěvník má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat prostřednictvím zaslání požadavku na e-mailovou adresu info@nuspring.cz. Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno NuSpring, již nelze osobní údaje na základě souhlasu zpracovávat. Dále NuSpring může osobní údaje zpracovávat pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj plnění smlouvy, plnění svých právních povinností nebo oprávněný zájem.

Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo NuSpring, a to v elektronické formě. 

Osobní údaje dále zpracovávají zpracovatelé:

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováváním a doba uložení osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje nenávratně vymaže.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobám - subjektům údajů, jejichž osobní údaje NuSpring zpracovává, přiznává GDPR vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže. NuSpring se snaží vycházet subjektům údajů při naplňováním těchto jejich práv v co největší míře vstříc.

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od NuSpring potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo požádat NuSpring o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování např. v rámci vyřízení objednávky jsme povinni podle § 1 odst. 2 zákona o účetnictví uchovávat účetní doklady po dobu 10 let, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u NuSpring.


Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u NuSpring námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů NuSpring; oprávněnými zájmy dle GDPR můžou být zejména případy ochrana majetku NuSpring a přímu marketing NuSpring.
Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má právo získat své osobní údaje od NuSpring a předat je jinému správci osobních údajů.


Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno GDPR. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
Pokud byste měl jakékoli dotazy nebo Vám bylo ve výše uvedených informacích něco nejasné, neváhejte nás, prosím, kontaktovat, rádi odpovíme. Kontaktujte nás na info@nuspring.cz.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
 

Přihlášení
nebo
Přihlásit přes facebook
 
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Jaké výhody pro vás plynou z registrace?
Dárkový poukaz na první nákup v hodnotě 100 Kč. Slevu můžete uplatnit při nákupu nad 1500 Kč.
Vzorečky kosmetiky zdarma ke každému nákupu.
Pravidelné zasílání novinek a tipů, jak pečovat právě o váš typ pokožky.
Získáte jako první okamžitý přehled o všech slevách, akcích a výprodejích.
Jednodušší a rychlejší proces nakupování.
Přehlednější kontrola všech objednávek.