Menu
Hledat
Oblínené
Oblíbené
Oblínené
Košík
Košík

Váš košík je prázdný.

Domů
>
Jak reklamovat zboží

Jak reklamovat zboží

Při reklamaci postupujte následovně:

  1. Přečtěte si reklamační řád níže a ujistěte se, jestli na zboží, které chcete reklamovat, je možné reklamaci uplatit (nelze uplatit na vady způsobené špatným skladováním na vaší straně ani poškozením z vaší strany – nejpozději lze reklamovat 24 měsíců od zakoupení).
  2. Napište prosím na kukla@derkurier.cz důvod proč a jaké zboží chcete reklamovat. Pro rychlejší vyřízení reklamace prosíme o napsání čísla vaší objednávky a jména. Je dobré také přiložit fotografie reklamovaného produktu, pokud má nějaké technické závady.
  3. Jakmile se se zákaznickým servisem dohodnete na všech podmínkách, zašlete nám zpátky zboží, které chcete reklamovat do skladu na adresu NuSpring (Czech Republic) s.r.o., Praha 8 - Dolní Chabry, Dopraváků 749/3, PSČ 184 00. Neposílejte prosím zboží na dobírku.
  4. Vaši reklamaci vyřídíme do 30 dnů (pokud se s Vámi nedohodneme jinak). Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, zašleme vám náhradu, na které se dohodneme.

Vždy před uplatněním reklamace si prosím také přečtěte Reklamační řád níže a Všeobecné obchodní podmínky.
 

REKLAMAČNÍ ŘÁD 

1.    Úvodní ustanovení
1.1.    Tento reklamační řád je vystaven společností NuSpring (Czech Republic) s.r.o., IČO 24744191, se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Italská 2581/67, PSČ 120 00 (dále jen „Prodávající“)
1.2.    Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva  z vadného plnění (dále jen „reklamace”) v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými mezi zákazníkem a Prodávajícím, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.
 

2.    Podmínky reklamace
2.1.    Zákazník má právo reklamovat zboží, pokud jej obdrží v rozporu s kupní smlouvou a nebo se v záruční době produktu objeví skutečnosti znemožňující jeho obvyklé používání.
2.2.    Zákazník je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil jeho případné vady a poškození. Pokud nějaké nalezne, je povinen je neprodleně nahlásit prodávajícímu.
2.3.    V případě, že kupující přebírá zásilku od přepravce či ve výdejním místě zprostředkovatele (ne prodávajícího), je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci či zprostředkovateli, viz Obchodní podmínky článek 6, bod 6.5.
2.4.    V případě shledání porušení přepravního obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo poškození zásilky nemusí (doporučujeme!) zákazník zásilku od přepravce převzít. Taková odmítnutá zásilka bude vrácena prodávajícímu, který na jejím základě vyexpeduje na své náklady v nejkratším možném čase náhradní produkty.
 

3.    Způsob oznámení a uplanění reklamace
3.1.    Zákazníkům doporučujeme nejprve se obrátit telefonicky nebo emailem na naše kontaktní údaje, kde se s Vámi pokusíme najít co nejoptimálnější řešení Vašeho problému.
         1.    kukla@derkurier.cz
         2.    +420 773 800 975 
3.2.    Reklamované zboží lze dopravit prodávajícímu jedním z následujících způsobů: 
          1. Donést osobně do skladu/výdejního místa na adrese NuSpring (Czech Republic) s.r.o., Dopraváků 749/3, 184 00 Dolní Chabry.
          2. Zboží odeslat balíkem bez dobírky na adresu skladu NuSpring (Czech Republic) s.r.o., Dopraváků 749/3, 184 00 Dolní Chabry, v takovém případě prosíme o připojení krátkého vyjádření důvodu reklamace.
3.3.    Pro uplatnění reklamace je nutné přiložit originál nebo kopii faktury či reklamačního protokolu. V krajním případě lze použít pouze číslo objednávky, kdy může doklad vyhledat sám prodávající.
3.4.    Pro uplatnění reklamace je nutné, aby na sebe zákazník zanechal kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, ideálně i číslo účtu pro vrácení kupní ceny v případě uznání reklamace).
3.5.    Při předávání reklamace může zákazník uvést požadovanou formu kompenzace (nový produkt, náhradní produkt, sleva na zboží, vrácení částky formou poukazu na nákup, vrácení částky). Prodejce se bude snažit tomuto požadavku vyhovět. Není však pro něj zavazující a může se změnit po dohodě se zákazníkem.

4.    Záruční doba
4.1.    Prodávající poskytuje zákazníkům standardně záruční dobu 24 měsíců, která běží, od okamžiku převzetí zboží kupujícím.
4.2.    Tato záruční doba může být delší/kratší v závislosti na datu spotřeby uvedeném na obalu produktu. Záruční doba pak je omezena datem spotřeby.
           1. Údaj o spotřebě je nejčastěji označen na obalu jako "spotřebujte do/best before" nebo "datum minimální trvanlivosti"
           2. Údaj o spotřebě nemusí být označen na obalu v případě, že jeho minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců, v takovém případě bývá na obalu grafické znázornění otevřené nádobky krému
           3. Údaj uvedený v nádobce krému udává, jak dlouho, od otevření lze produkt používat, nejčastějšími údaji jsou 12M popř, 24M, které značí 12 měsíců popř. 24 měsíců od otevření
4.3.    V případě reklamace produktu se záruční doba automaticky prodlužuje o dobu trvání reklamace.
4.4.    V případě vyřízení reklamace výměnou zboží za nový kus, pokračuje původní záruční doba.
 

5.    Průběh a řešení reklamace
5.1.    Prodávající informuje zákazníka o způsobu posouzení reklamace do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace a potvrdí převzetí reklamovaného zboží.
5.2.    Na posouzení a realizaci reklamace má prodávající 30 dnů.
5.3.    O vyřízení reklamace prodávající informuje zákazníka telefonicky či elektronicky na zanechané kontaktní údaje neprodleně od posouzení reklamace.
5.4.    Prodávající může reklamované zboží vyměnit či opravit. V případě, že to nelze, může zboží poměrně vzhledem k poškození zlevnit či vrátit částku, za kterou bylo zakoupeno, a to bankovním převodem, případně po domluvě hotově nebo formou poukazu.
5.5.    V případě, že prodávající nestihne posoudit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů, má zákazník právo na nový produkt nebo vrácení částky, za kterou bylo zboží zakoupeno.
5.6.    Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má zákazník právo na úhradu účelně vynaložených přepravních nákladů spojených s podáním reklamace v obvyklé výši přepravy za obdobné zásilky.
 

6.    Kdy není možné reklamovat
6.1.    Prodávající prohlašuje, že zboží nelze reklamovat v těchto případech:
         1. použité kosmetické přípravky bez zjevné závady nelze vracet z hygienických důvodů;
         2. zboží s prošlým či omezeným datem spotřeby nebo použitím, pokud tato skutečnost byla známa zákazníkovi již v době nákupu;
         3. vada vzniklá na věci je způsobena běžným opotřebením;
         4. vada zboží je způsobena zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, údržbou či mechanickým poškozením;
         5. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

7.    Závěrečná ustanovení 
Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 13.12.2022.