Menu
Hledat
Oblínené
Oblíbené
Oblínené
Košík
Košík

Váš košík je prázdný.

Domů
>
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1.Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.nuspring.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy. Provozovatelem internetového obchodu www.nuspring.cz je společnost NuSpring (Czech Republic) s.r.o., IČO: 247 44 191, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Italská 2581/67, PSČ 120 00 (dále jen „Prodávající“).

1.2.Tyto VOP blíže upravují vztahy mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) a jejich vzájemné práva a povinnosti. Kupující je povinen se s těmito VOP seznámit před vlastním uskutečněním objednávky. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

1.3.Veškeré práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího neupravené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li smluvní stranou spotřebitel (viz definice níže), řídí se vztahy mezi ním a Prodávajícím rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Výklad pojmů

2.1.Kupujícím, který je spotřebitel, se rozumí každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolení uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.2.Kupujícím, který není spotřebitel, se rozumí právnická osoba, která ve vztahu k Prodávajícímu nevystupuje v rámci své podnikatelské činnosti, anebo fyzická či právnická osoba, která uzavírá smlouvu s Prodávajícím za účelem svého podnikání.

2.3.Prodávajícím se rozumí internetový obchod www.nuspring.cz, jehož provozovatelem je společnost NuSpring (Czech Republic) s.r.o., IČO: 247 44 191, se sídlem se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Italská 2581/67, PSČ 120 00.

 

3. Objednávka zboží

3.1.Zboží je možné objednávat online na internetové adrese www.nuspring.cz vyplněním objednávkového formuláře. Objednávkový formulář obsahuje vedle kontaktních údajů Kupujícího zejména informace o:

 1. druhu a množství objednávaného zboží,
 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 3. způsobu doručení objednávaného zboží a
 4. nákladech spojených s dodáním zboží.

3.2.Podmínkou platné objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než Kupující objednávku zboží definitivně potvrdí, bude mít možnost celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat a zadané údaje dodatečně upravit nebo změnit.

3.3.Přijetí objednávky Prodávající oznámí Kupujícímu neprodleně po jejím obdržení zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím.

3.4.Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat Kupujícího o dodatečné písemné potvrzení jeho objednávky zboží.

 

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1.Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím se považuje za uzavřenou okamžikem odeslání objednávky ze strany Kupujícího a přijetím objednávky ze strany Prodávajícího.

4.2.Uzavřením kupní smlouvy vzniká Prodávajícímu závazek odevzdat zboží Kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, a Kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.

4.3.Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se s těmito VOP, včetně Reklamačního řádu seznámil a vyjadřuje s nimi souhlas.

4.4.V případě, že objednané zboží není možné Kupujícímu dodat, Prodávající o tom neprodleně písemně nebo telefonicky informuje Kupujícího s návrhem dalšího postupu (dodání jiného zboží atd.). V případech dle předchozí věty má Kupující právo od smlouvy odstoupit, a to prostřednictvím písemného oznámení zaslaného Prodávajícímu, jehož účinnost nastává dnem doručení tohoto odstoupení Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od smlouvy z důvodů dle tohoto odstavce, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů ode dne, kdy odstoupení došlo Prodávajícímu, všechny peněžní prostředky, které od Kupujícího obdržel. Pro vrácení peněžních prostředků použije Prodávající stejný platební prostředek, který použil Kupující při počáteční platbě zboží, ledaže Kupující určí jinak.

 

5. Kupní cena a platební podmínky

5.1.Kupní cena je uvedena na internetové adrese www.nuspring.cz pro jednotlivé druhy zboží. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.2.Způsob úhrady kupní ceny, včetně nákladů spojených s dodáním zboží, bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu Kupujícího učiněnou v jeho objednávce, přičemž Kupující má možnost volby z těchto variant:

 1. bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 5677786001/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.,
 2. bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému GoPay,
 3. dobírkou při dodání zboží - kupní cenu uhradí Kupující v hotovosti nebo platební kartou, při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.
 4. dobírkou hotově nebo platební kartou na výdejním místě NuSpring na Praze 8 - kupní cenu uhradí Kupující při převzetí zásilky, a to k rukám Prodávajících; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží. 

5.3.Faktura (daňový doklad) je součástí zásilky nebo je poslána online v elektronické formě na e-mail uvedený Kupujícím.

5.4 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

6. Podmínky dodání zboží

6.1.Zboží je Kupujícímu zasíláno prostřednictvím pověřených přepravců a provozovatelů poštovních služeb (dále jen „Přepravce“), v závislosti na volbě Přepravce, kterou učiní Kupující ve své objednávce. Kupující má možnost volby z těchto variant přepravy:

 1. provozovatel poštovních služeb společnost Česká pošta, s.p.,
 2. poskytovatel přepravních služeb společnost Zásilkovna na jedno z výdejních míst nabízených společností Zásilkovna s. r. o.,
 3. poskytovatel přepravních služeb společnost General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o. (GLS)
 4. poskytovatel přepravních služeb společnost DER KURIER Česká Republika spol. s r.o. (Domů bez obalů po Praze)

6.2.Přehled cen dopravy:

 • a. Při zvolení doručení zboží společností Česká pošta, s.p. činí při nákupu do 1999 Kč cena dopravy 99 Kč a za dobírku 39 Kč. Při nákupu nad 2000 Kč je doprava zdarma a za dobírku 39 Kč.
 • b. Při zvolení osobního odběru zboží na výdejním místě provozovaném společností Zásilkovna s. r. o. činí při nákupu do 1999 Kč cena dopravy 60 Kč a za dobírku 39 Kč. Při nákupu nad 2000 Kč je doprava zdarma a 39 Kč za dobírku.
 • c. Při zvolení doručení zboží společností General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o. (GLS) činí při nákupu do 1999 Kč cena dopravy 89 Kč a za dobírku 39 Kč. Při nákupu nad 2000 Kč je doprava zdarma a dobírka 39 Kč. Pro zásilky doručované společností GLS na Slovensko činí při nákupu do 1999 Kč cena dopravy 89 Kč a za dobírku 39 Kč. Při nákupu nad 2000 Kč je doprava zdarma a dobírka 39 Kč.
 • d. Při zvolení doručení zboží společností DER KURIER Česká Republika spol. s r.o. (Domů bez obalů po Praze) činí při nákupu do 1999 Kč cena dopravy 169 Kč a za dobírku 39 Kč. Při nákupu nad 2000 Kč je doprava zdarma a dobírka 39 Kč.
 • e. Pro výdejní místo ve skladu NuSpring, Dopraváku 749/3, Praha 8 je cena dopravy zdarma.
 • f. Pro výdejní místo J+s Tabák, Vítězná 16, Praha 1 činí při nákupu do 1999 Kč cena dopravy 45 Kč. Při nákupu nad 2000 Kč je doprava zdarma.


 

6.3.Prodávající předá objednané zboží Přepravci zpravidla do 72 hodin od uzavření kupní smlouvy, jedná-li se o zboží dostupné skladem; v případě zboží, které není skladem je dodací lhůta individuální, zpravidla 1 až 4 kalendářní týdny, přičemž lhůta dodání zboží bude Kupujícímu sdělena Prodávajícím bez zbytečného odkladu po přijetí objednávky. V případě bezhotovostní platby zboží dle čl. 5 VOP předá Prodávající zboží Přepravci až po připsání příslušné peněžní částky na účet Prodávajícího.

6.4.Kupující je povinen zboží při dodání od Přepravce převzít. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5.Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s Přepravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu atd.) a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit Přepravci. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, jestliže je zásilka neúplná nebo poškozená, anebo v případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky.

6.6.Jestliže Kupující po rozbalení zásilky zjistí, že dodané zboží je neúplné nebo poškozené, je povinen o tom neprodleně, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zásilky, informovat Prodávajícího, a to zasláním e-mailu na adresu objednavky@nuspring.cz. K e-mailu je Kupující povinen přiložit fotografie neúplného či poškozeného zboží a soupis poškozeného zboží.

 

7. Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy

7.1.Kupující, kterým je spotřebitel (dále jen „Spotřebitel“) má právo ve lhůtě 14 dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Právo na odstoupení od smlouvy dle tohoto bodu VOP však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

7.2.Lhůta podle předchozího odstavce běží ode dne následujícího po dni, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba objednané zboží převzal.

7.3.Pro účely uplatnění práva na odstoupení je Spotřebitel povinen o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat Prodávajícího před uplynutím výše uvedené 14-ti denní lhůty, a to formou písemného prohlášení zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu NuSpring (Czech Republic) s.r.o., Praha 8 – Dolní Chabry, Dopraváků 749/3, PSČ 184 00 nebo na e-mailovou adresu Prodávajícího kukla@derkurier.cz Spotřebitel může pro odstoupení od smlouvy dle tohoto bodu VOP využít vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto VOP. Toto ustanovení nelze použít v případech uvedených v bodě 7.6.

7.4.Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zaslat zakoupené zboží zpět Prodávajícímu, a to na adresu NuSpring (Czech Republic) s.r.o., Praha 8 – Dolní Chabry, Dopraváků 749/3, PSČ 184 00. Zboží musí být Prodávajícímu zasláno v původním obalu a nesmí jevit známky poškození či používání. Náklady spojené s vrácením zboží dle předchozích odstavců nese v plné výši Spotřebitel.

7.5.Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy bylo odstoupení Prodávajícímu doručeno, všechny peněžní prostředky, které od Spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zboží zvoleného Kupujícím, který je jiný, než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím). Pro vrácení peněžních prostředků použije Prodávající stejný platební prostředek, který použil Spotřebitel při počáteční platbě zboží, ledaže Spotřebitel určí jinak. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zakoupené zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

7.6.Spotřebitel bere na vědomí, že nemůže odstoupit mimo jiné od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

8. Reklamace zboží

8.1.Při uplatnění práv Kupujícího z vadného plnění (reklamace) se práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího řídí Reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto VOP.

8.2.Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudnímu cestou. V takovém případě Kupující může kontaktovat subjekt řešení mimosoudního sporu, kterým je u spotřebitelských sporů z kupní smlouvy příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz či spor řešit prostřednictvím k tomu určené ODR platformy (internetová adresa: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS).

Než Kupující přistoupí k mimosoudnímu řešení sporu cestou shora uvedenou, je třeba, aby se s reklamací obrátil na Prodávajícího.”

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1.Stránka e-shopu NuSpring.cz zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen „Nařízení“). Úplné znění Poučení o zpracování osobních údajů najdete zde.
9.2.Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1.Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

10.2.Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

10.3.Prodávající je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však VOP platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.

10.4.Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či těchto VOP vyžadují písemnou formu.

10.5.Součástí těchto VOP je následující příloha:

Příloha č. 1:      Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

10.6.Kontaktní údaje Prodávajícího:

Adresa: NuSpring (Czech Republic) s.r.o.
             Praha 2 - Vinohrady, Italská 2581/67, PSČ 120 00.
E-mail:  kukla@derkurier.cz

Telefon: + 420 7773 800 975 

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 2.8. 2021